Przejdź do portalu www.karto.pl
Mikstat, woj. wielkopolskie, pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat - Mapa Polski, Polska na interaktywnej mapie
Strona główna  >  Mapa Polski
 
Przejdź do głównej strony mapa.karto.pl
mapy
kontakt
kontakt
mapa serwisu
mapa serwisu

Trwa ładowanie mapy...

Warstwy tematyczne mapy:

 1. Granice podziału administracyjnego kraju:
 • granica państwa
 • granice województw
 • granice powiatów
 • granice gmin
 • granice administracyjne miast
 1. Miejscowości wraz z ich obszarami zabudowanymi (obecnie ok. 45 0000, czyli większość miejscowości w Polsce) w podziale na:
 • miasta powyżej 500 000 mieszkańców
 • miasta od 100 000 do 500 000 mieszkańców
 • miasta od 50 000 do 100 000 mieszkańców
 • miasta od 10 000 do 50 000 mieszkańców
 • miasta poniżej 10 000 mieszkańców
 • miejscowości o charakterze niemiejskim o liczbie mieszkańców pow. 1 000
 • miejscowości poniżej 1000 mieszkańców
 • miejscowości pozostałe
 1. Sieć dróg (numeracja dróg międzynarodowych, krajowych i wojewódzkich):
 • drogi krajowe
 • autostrady
 • drogi szybkiego ruchu (z rozróżnieniem dróg jedno- i dwujezdniowych)
 • drogi krajowe pozostałe (z rozróżnieniem dróg jedno- i dwujezdniowych)
 • drogi wojewódzkie
 • drogi lokalne
 • drogi inne (prowadzące do miejscowości, do których nie ma dojazdu drogami wyższego rzędu)
 1. Sieć kolejowa z rozróżnieniem na:
 • linie kolejowe wraz z przystankami
 • koleje wąskotorowe
 1. Hydrografia:
 • wszystkie rzeki o długości powyżej 20 km
 • wszystkie jeziora o powierzchni powyżej 50 ha
 • małe rzeki
 • małe jeziora
 1. Lasy
 1. Parki narodowe i parki krajobrazowe
CMS, WEB interface, internet ART 2005 - 2023 © internet ART, Wszystkie prawa zastrzeżone