Przejdź do portalu www.karto.pl
Błaszki, woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Błaszki - Mapa Polski, Polska na interaktywnej mapie
Strona główna  >  Mapa Polski
 
Przejdź do głównej strony mapa.karto.pl
mapy
kontakt
kontakt
mapa serwisu
mapa serwisu

Trwa ładowanie mapy...

Warstwy tematyczne mapy:

  1. Granice podziału administracyjnego kraju:
  • granica państwa
  • granice województw
  • granice powiatów
  • granice gmin
  • granice administracyjne miast
  1. Miejscowości wraz z ich obszarami zabudowanymi (obecnie ok. 45 0000, czyli większość miejscowości w Polsce) w podziale na:
  • miasta powyżej 500 000 mieszkańców
  • miasta od 100 000 do 500 000 mieszkańców
  • miasta od 50 000 do 100 000 mieszkańców
  • miasta od 10 000 do 50 000 mieszkańców
  • miasta poniżej 10 000 mieszkańców
  • miejscowości o charakterze niemiejskim o liczbie mieszkańców pow. 1 000
  • miejscowości poniżej 1000 mieszkańców
  • miejscowości pozostałe
  1. Sieć dróg (numeracja dróg międzynarodowych, krajowych i wojewódzkich):
  • drogi krajowe
  • autostrady
  • drogi szybkiego ruchu (z rozróżnieniem dróg jedno- i dwujezdniowych)
  • drogi krajowe pozostałe (z rozróżnieniem dróg jedno- i dwujezdniowych)
  • drogi wojewódzkie
  • drogi lokalne
  • drogi inne (prowadzące do miejscowości, do których nie ma dojazdu drogami wyższego rzędu)
  1. Sieć kolejowa z rozróżnieniem na:
  • linie kolejowe wraz z przystankami
  • koleje wąskotorowe
  1. Hydrografia:
  • wszystkie rzeki o długości powyżej 20 km
  • wszystkie jeziora o powierzchni powyżej 50 ha
  • małe rzeki
  • małe jeziora
  1. Lasy
  1. Parki narodowe i parki krajobrazowe
CMS, WEB interface, internet ART 2005 - 2018 © internet ART, Wszystkie prawa zastrzeżone